Regulamin elektronicznej platformy konsultacji społecznych

  1. Niniejszy regulamin opisuje zasady funkcjonowania Platformy Konsultacji Społecznych, obsługiwanej przez Urząd Miejski w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne.
  2. Platforma umożliwia użytkownikom dostęp do informacji na temat przeprowadzanych konsultacji społecznych.
  3. Szczegółowy sposób przeprowadzania konsultacji społecznych każdorazowo określa stosowne Zarządzenie Burmistrza Miasta.
  4. Platforma Konsultacji Społecznych jest dostępna dla Użytkowników publicznej sieci Internet. 
  5. Wszelkie kwestie związane z prawidłowym działaniem Platformy Konsultacji Społecznych pomocy należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.
  6. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności Platformy oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać na adres: wog@laziska.pl
  7. Urząd Miejski w Łaziskach Górnych zastrzega sobie prawo do wyłączenia Platformy Konsultacji Społecznych bez podawania przyczyn.
  8. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Urząd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian - wszelkie zmiany obowiązują w momencie ich opublikowania na stronach Platformy Konsultacji Społecznych.


polski (Polska) English (United States) Deutsch (Deutschland) русский (Россия)