Tematy i dokumenty poddane otwartym konsultacjom społecznym

W tym miejscu możesz zapoznać się z projektami i opisami najważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez samorządowe władze Łazisk Górnych.

Konsultacje mają formę:

  • wyrażenia opinii w formie pisemnej doręczonej zgodnie z określonymi terminami do Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych
  • opinii przekazanej drogą e-mail na adres określony w zarządzeniu.
# kategorii: 2
# opinii: 213
# uczestników: 23
polski (Polska) English (United States) Deutsch (Deutschland) русский (Россия)